Afbeelding
Pixabay

Aantal WW-uitkeringen in Kennemerland in 2021 met 34,5 procent gedaald

21 januari 2022 om 06:49 Economie

REGIO Ondanks corona en de coronamaatregelen zag UWV het aantal WW-uitkeringen in 2021 fors dalen. Landelijk nam het aantal uitkeringen met 32,9 procent af. In een aantal Noord-Hollandse regio’s daalde het aantal uitkeringen nog verder dan het landelijk gemiddelde. In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond daalde het aantal mensen dat een uitkering kreeg bijvoorbeeld zelfs 34,5 procent.

Toch zijn er regio’s in Noord-Holland die nog beter scoorden. Vooral in Zaanstreek-Waterland daalde het aantal WW-uitkeringen, met 37,4 procent, sterk. En ook Noord-Holland Noord doet het met 35,8 procent bijzonder goed. De forse WW-afname in 2021 volgde op een jaar waarin de WW juist sterk toenam. Inmiddels is het aantal WW-uitkeringen landelijk gedaald tot ruim onder het niveau van februari 2020.

In Noord-Holland zag het UWV het aantal WW-uitkeringen ook in december dalen. Deze daling wijkt af van het landelijke beeld. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in december met 1,3 procent, n Zuid-Kennemerland en IJmond daalde het aantal uitkeringen met 2,9 procent naar 4366 uitkeringsgerechtigden. Noord-Holland Noord zag een kleine daling van 0,4 procent (naar 6.383 WW-uitkeringen), maar ook in Zaanstreek-Waterland (-3,3 procent, naar 3.637) was de daling aanzienlijk. Vooral in de sectoren bouw en industrie en in de sector detailhandel daalde het aantal WW-uitkeringen naar verhouding sterk.

Zoals voor veel banen geldt, is er ook veel vraag naar personeel voor banen die met de energietransitie te maken hebben. Nederland staat voor een forse opgave om de komende jaren de CO2-uitstoot te verminderen. Specifiek voor deze subsector heeft UWV deze week de publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving uitgebracht. Deze subsector richt zich vooral op de aanpassingen die gedaan moeten worden bij nieuwbouw maar ook bij de verduurzaming van bestaande gebouwen en huizen. Het betreft hier functies in de bouw, de installatietechniek en de elektrotechniek, maar ook functies als energieprestatieadviseurs en adviseurs verduurzaming vastgoed/woningen. De verwachting is dat de komende jaren de vraag naar personeel alleen maar zal toenemen.

In Noordelijk Noord-Holland staan bijna 3.000 vacatures open die aan klimaatbanen in de gebouwde omgeving kunnen worden toegeschreven. De toekomstperspectieven voor jongeren en voor zij-instromers in deze functies zijn dan ook gunstig. Bart-Jan Timmerman, rayonmanager UWV: “De personeelstekorten zijn geen nieuw gegeven. Vorig jaar zagen we de tekorten in steeds meer sectoren en bij steeds meer beroepen oplopen. Dat is vervelend voor werkgevers, maar biedt kansen voor werkzoekenden. Voor wie interesse heeft in bijvoorbeeld een beroep in de energietransitie zijn er vaak goede omscholingsmogelijkheden. We staan via het werkgeversservicepunt in contact met veel werkgevers die bereid zijn om te investeren in personeel. Wie zich verder wil oriënteren, kan zich altijd bij ons melden voor meer informatie, advies en tips”. 

advertentie
advertentie