Afbeelding
Ellen Toledo

Jongeren wel degelijk geïnteresseerd in politiek

27 februari 2018 om 19:14 lokaal

HEEMSTEDE In de VVD pop-up store aan de Binnenweg werd vorige week een politiek debat gehouden voor jongeren in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. De bijeenkomst werd georganiseerd door Aik Kramer (kandidaat-raadslid VVD Heemstede) in samenwerking met diverse lokale politieke jongerenorganisaties; JOVD Kennemerland, DWARS (Groenlinkse Jongeren) en JS (Jonge Socialisten In de PvdA). HBB, CDA en JS waren ook uitgenodigd, maar waren verhinderd. In het debat gingen jongeren en jongvolwassenen in discussie met (kandidaat)raadsleden uit Heemstede en de regio. Het doel van de bijeenkomst was de lokale verkiezingen op een positieve manier bij jongeren onder de aandacht te brengen, te laten zien waarom het belangrijk is dat zij hun stem laten horen en of jongeren nog idealen en betrokkenheid met de politiek tonen.

Rond 20.15 uur opent Aik Kramer de bijeenkomst en vertelt tijdens een korte inleiding hoe de avond er uit zal zien. ,,De bedoeling van deze bijeenkomst is de nieuwe generatie te betrekken bij de politiek en het lokaal bestuur. We gaan met een panel een aantal onderwerpen bespreken waar we het publiek zoveel mogelijk bij willen betrekken. Wij hebben enkele stellingen bedacht, maar de vraag aan het publiek is om ook een stelling naar voren te brengen". Hierop wordt direct gereageerd met een stelling uit het publiek. ,,Hoe staan de panelleden tegenover uitbreiding van de luchthaven Schiphol". Hierna geeft Kramer het woord aan Talitha Duijn (JOVD Kennemerland) die de panelleden verzoekt naar voren te komen. Het panel bestaat uit afgevaardigden van JOVD Kennemerland, DWARS, VVD Heemstede, D66 Heemstede, PvdA Heemstede, GroenLinks Zandvoort. De panelleden krijgen stellingen voorgelegd, waarna zij kunnen plaatsnemen aan de eens of oneens kant. Aan het eind van elke ronde wordt de stelling aan het publiek voorgelegd. De stellingen zijn achtereenvolgens; moet het stemrecht verlaagd worden van 18 naar 16 jaar, voor of tegen gemeentelijke raadgevende referenda, voor of tegen een gekozen burgemeester, moet de gemeente leningen verstrekken om duurzame initiatieven (zonnepanelen, isolatie) van particulieren (of eventueel bedrijven) te ondersteunen en moet de gemeente starters op de woningmarkt helpen. Ook wordt de stelling die uit het publiek naar voren kwam over Schiphol besproken.

Kramer: ,,Wat opviel was dat bij de generatie de traditionele tegenstelling tussen links en rechts op veel onderwerpen grotendeels is verdwenen. Duurzaamheid staat bijvoorbeeld bij iedereen hoog op de agenda, alsook het belang van burgerparticipatie. Er zijn op sommige punten wel meningsverschillen over de rol van de (lokale) overheid maar er is ook een grote bereidheid om naar elkaar te luisteren. Het jongerendebat liet zien dat jongeren en jongvolwassenen van nu wel degelijk geïnteresseerd zijn in de publieke zaak en dat ze ook hun eigen kijk hebben op de politiek". Rond 22.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. Kramer bedankt het publiek en het panel voor hun aanwezigheid en hun actieve bijdrage aan de avond. Rob Scholte (voorzitter VVD Heemstede-Bloemendaal) komt naar voren om de organisatie persoonlijk te bedanken. ,,Wat is het leuk om dwars door de partijen heen gewoon eens eerlijk met elkaar van gedachten te wisselen, dank aan de organisatie hiervoor". Talitha Duijn neemt hierna nog even het woord en bedankt VVD Heemstede voor de samenwerking en dat ze hun pand mochten gebruiken. ,,Iedereen bedankt, het was een groot succes".

advertentie
advertentie