Raadhuis.
Raadhuis. heemstede.nl

Praat mee over de lokale democratie in Heemstede

Maatschappelijk

HEEMSTEDE ‘Hoe zorgen we in Heemstede voor een (nog beter) samenspel tussen gemeente en inwoners?’ Dit is onderwerp van gesprek tijdens een bijeenkomst op donderdag 2 september van 19.30 tot 22.00 uur in het raadhuis van Heemstede. Inwoners zijn welkom om mee te praten. Uit deze gesprekken volgt een actie-agenda voor verbetering van de lokale democratie.

QUICK SCAN LOKALE DEMOCRATIE Basis voor het gesprek vormen de resultaten van de Quick Scan Lokale Democratie (zie: www.heemstede/nl/lokaledemocratie). Deze vragenlijst is in maart 2021 onder het motto ‘Samen maken wij Heemstede’ uitgezet onder inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. De vragen van de Quick Scan gingen bijvoorbeeld over de manier waarop besluiten tot stand komen en over de mogelijkheden die de gemeente biedt om samen te werken. De antwoorden geven een eerste indruk en aanknopingspunten voor hoe zaken anders of nog beter aangepakt kunnen worden in Heemstede.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via lokaledemocratie@heemstede.nl .

advertentie
advertentie