De tijdelijke woningen op de Sportparklaan.
De tijdelijke woningen op de Sportparklaan. Joop Touw / BDU

Statushouders gearriveerd

Mensen

HEEMSTEDE De eerste statushouders die hun intrek nemen in de noodwoningen op de Sportlaan zijn gearriveerd. Wethouder Meerhoff gaf ze donderdag 28 juli een warm welkom.

Er zijn 15 units gereserveerd voor statushouders. Zij blijven hier maximaal 9 maanden wonen en krijgen begeleiding van onder andere Vluchtelingenwerk. Heemstede levert hiermee een bijdrage aan de versnelling van de opvang van alleenstaande statushouders die vaak lang moeten wachten in het Azc.
Vluchtelingenwerk hield spreekuur op locatie waar de statushouders met hun vragen terecht konden en waar zij geholpen worden met de eerste afspraken bij de huisarts en een tandarts. De statushouders krijgen een vast contactpersoon bij de gemeente die de regie voert op het inburgeringsproces. Zij starten binnen 3 weken met een introductieprogramma van 6 weken. Hierin krijgen zij allerlei informatie over gezondheid, werk, scholing. Ook maken zij opdrachten waardoor er goed in beeld gebracht wordt hoe zelfstandig en leerbaar de deelnemers zijn. Op basis hiervan wordt bepaald welk inburgeringstraject ze gaan volgen. Een programma gericht op werk of op onderwijs. Het inburgeringstraject voor onderwijs is een voltijds programma, in het traject naar werk wordt zo snel mogelijk de taal gecombineerd met participeren en werken.

Heemstedenaren die voor 2 tot 4 uur per week willen helpen als taalcoach kunnen zich aanmelden via taalcoacheszuidkennemerland.nl. Ook Stichting Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers die statushouders willen helpen met zaken zoals financiën en opvang voor kinderen. Aanmelden kan via vluchtelingenwerk.nl.
Er is nog ruimte voor 7 jongeren om in een zelfstandige unit op de Sportparklaan te komen wonen. Hen wordt gevraagd om voor ca 4 uur in de week een rol willen spelen bij de integratie van de statushouders. Een taak is bijvoorbeeld om hen te introduceren bij een sportclub, de omgeving te leren kennen en samen activiteiten te ondernemen. Jongeren die interesse hebben kunnen zich voor meer informatie melden bij Ad Hoc Beheer via amsterdam@adhocbeheer.nl.

advertentie
advertentie