Circuit Zandvoort.
Circuit Zandvoort. Archief

Bestuursrechter buigt zich over vergunningen Formule 1 Zandvoort

Natuur en milieu

ZANDVOORT De bestuursrechter in Haarlem buigt zich donderdagochtend over de provinciale vergunningen die Circuit Zandvoort kreeg voor de organisatie van de Formule 1. De bodemprocedure van Stichting Duinbehoud draait om de betwiste stikstofuitstoot en de toekomst van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis.

In 2019 wees een voorzieningenrechter de bezwaren van een aantal natuurorganisaties af. Hun argument dat het leefgebied van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis ernstig zou worden aangetast, was voor de rechter geen reden om de werkzaamheden stil te leggen.

BODEMPROCEDURE De organisaties lieten het er niet bij zitten en spanden na het kort geding een bodemprocedure aan. De stikstofcijfers zijn veel te hoog voor een Natura 2000-gebied en hoger dan de stikstofberekeningen van het circuit, stellen de natuurorganisaties. Ze vragen de rechter om de vernietiging van het provinciale besluit en een nieuwe besluitvormingsprocedure.

Het tweede deel van de ochtend staat in het teken van de beschermde diersoorten in het gebied. Ze stellen dat de bouw van tribunes in strijd is met het bestemmingsplan en de natuurwetgeving is. Stichting Duinbehoud wil dat het duingebied zo snel mogelijk wordt hersteld voor de voortplanting van de rugstreeppad en zandhagedis.

advertentie
advertentie