Zuileik van 10 meter
Zuileik van 10 meter Franke van der Laan

Heemstede natuurnieuws: Bijzondere bomen

Natuur en milieu Heemstede Natuurnieuws

HEEMSTEDE Vanuit deze plek hopen wij u wekelijks te informeren over bijzondere natuurfenomenen in Heemstede. We hopen ook dat u onze ogen en oren wilt zijn voor interessante of onbekende zaken die wij graag nader uitdiepen.

WAT SPEELT ER IN DE NATUUR: METSELBIJEN Afgelopen week ging de temperatuur naar 20 graden. Die zon en de bijbehorende warmte brengt veel leven in de insectenwereld. De voorjaarsvlinders zoals kleine vos, citroenvlinder en dagpauwoog zijn overal te zien en ook in de bijenwereld bruist het van de activiteiten. Hommels kunnen vroeg in het voorjaar uitvliegen omdat ze vrij groot zijn en een bontmanteltje hebben dat helpt tegen de kou. Zo zijn er ook vroege solitaire bijen. Een aantal soorten daarvan heeft net als hommels een dichte vacht om zo vroeg mogelijk in het voorjaar te kunnen vliegen. Er waren in Nederland ooit 450 soorten. Daarvan zijn er nu 400 zeldzaam of zelfs verdwenen. Op insectenhotels domineert in maart de Rosse metselbij. Die heet zo omdat hij klei met speeksel mengt en daarmee coconnetjes boetseert (metselt) in de bamboe stokjes of houtblokken met geboorde gaatjes. Solitaire bijen hebben geen angel omdat ze geen honingvoorraad hoeven te verdedigen. Elk ei/larfje krijgt 1 druppel mee. Mannetjes metselbijen hebben een witte kuif die vrouwtjes missen. Zie foto van een parend stel.

WAT GEBEURT ER AL? Met het oplopen van de temperatuur loopt het bomen-verplantseizoen af. Na het bedienen van de mensen met grote arealen hebben we afgelopen week aan 2.000 particulieren ook nog 40.000 bomen uitgedeeld t.g.v de nationale boomfeestdag. Via een kwekerij hebben we ook een 500-tal grote en bijzondere bomen mogen weggeven waaronder eiken van 10 m hoog, kurk- en steeneiken, amberbomen, platanen etc (foto 2). Die zijn (met kluiten van 50-1.500 kg) vooral naar landgoederen of naar gemeentes gegaan. Op Meermond hebben we het bomenbestand uitgebreid met een aantal soorten waarvan we het verloop graag willen volgen en waar we u van mee willen laten genieten: mammoetbomen, kurkeik, kaki boom, ginkgo, lindes, tamme kastanjes, walnoten en een kriek (zure kers). Deze bomen maken allemaal deel uit van de boomgaard waar uit geplukt mag worden. Het is niet de bedoeling om ons al het werk te laten doen en zelf alles leeg te plukken. We hebben het liefst dat iedereen meehelpt bij de verzorging en dat we met zijn allen genieten van de vruchten en noten.

WAT KUNT U ZELF DOEN? Deze week komen 12 stagiaires van Hageveld een week meehelpen. Vrijdag 1 april sluiten we de week met hen af in Meermond. Op 4 en 5 april komen er 100 leerlingen van het Montessori helpen in Groenendaal en in het Sorghosch. Daarbij kunnen we nog wel wat volwassenen gebruiken om hen te begeleiden bij het planten van eiken en het verwijderen van esdoorns. We zoeken ook nog vrijwilligers voor het werk wat wij elke vrijdag op Meermond doen en elke zaterdag in Mariënheuvel. Het is leuk en voldoening scheppend om samen er iets moois van te maken. Voor meer info, om een keer te kijken, te helpen of met een vraag: info@stichtingmeergroen.nl

Franke van der Laan

Metselbijen
advertentie
advertentie