De wilgenhoutvlinder is een soort die hoort bij de hout-boorders.
De wilgenhoutvlinder is een soort die hoort bij de hout-boorders. Franke vd Laan
Natuurnieuws uit Heemstede

Wilgenhoutrups vreet zich door hout

Natuur en milieu Heemstede Natuurnieuws

HEEMSTEDE Vanaf deze plek informeert MEERgroen wekelijks informeren over bijzondere natuurfenomenen in Heemstede. Ze hopen ook dat u onze ogen en oren wilt zijn voor interessante of onbekende zaken die wij graag nader uitdiepen. 

Franke van der Laan

Wat speelt er in de natuur

De meeste insecten worden vernoemd naar de volwassen verschijningsvorm (‘imago’) maar bij een niet onaanzienlijk aantal soorten is het imago een zeer kort levende ‘omhulling’ die alleen dient om te paren en eieren te leggen. Deze kortlevende imago’s eten bv niet eens meer terwijl hun rups of larve jarenlang leeft. Dat is ook het geval bij de wilgenhoutrups. De wilgenhoutvlinder is een soort die hoort bij de hout-boorders. Zijn rupsen leven in vermolmd hout van allerlei soorten loofbomen. De rupsen vreten zich, tussen de 3 en 5 jaar lang, door het hout, verpoppen regelmatig en overwinteren een aantal jaren. Soms verwisselen ze ook van boom en kun je de vingerlange en dikke rupsen over de weg zien lopen. Dat zagen we afgelopen vrijdag op Meermond. (foto) De vlinders vliegen ergens tussen april en augustus uit. De individuele vlinders leven niet langer dan 8-10 dagen. De boorgaten van de rupsen van de wilgenhoutvlinder kunnen makkelijk onderscheiden worden van die van andere boorders. De rups geeft nl een karakteristieke azijnachtige geur af. Vanwege deze geur werd deze rups wel als lekkernij gegeten. Als je hem zou willen beetpakken moet je een beetje oppassen want zijn sterke kaken kunnen je een flinke beet bezorgen. Met deze kaken vreet de rups zich een weg door wilg, populier, els en ook wel door eikenhout. De vlinder legt eieren laag op de stam en het liefst bij beschadigingen van de bast.  

Wat gebeurt er al?  

De afgelopen week zijn we op Meermond geholpen door Landschap Noord-Holland. Die heeft alle vlakke terreinen gemaaid en gehooid. Aan ons is het om de moerassen en hellingen nog voor de winter bij te punten. Met “Wij Heemstede” hielden we een leuke insectenhotelworkshop. Het grote insectenhotel wat nu klaar is wordt aan het einde van de winter bij de Luifel geplaatst.

Waar kunt u zelf aan meedoen?

Het bericht dat we het meerbomen.nu seizoen geopend hebben met 7 provincies, het Ministerie van Natuur en Landbouw, 5 gemeentes, Prorail , de reclassering, Staatsbosbeheer, het IVN en de struikrovers heeft de landelijke pers gehaald. Vanaf 28 september is het weer mogelijk om (gratis) bomen te bestellen,  je in te schrijven als vrijwilliger om bomen te redden/oogsten en landgoederen op te knappen. Ook in Heemstede zoeken we nog meer oogst– en plantplekken en ook een verzamelhub van waar uit we bomen kunnen herverdelen. Met voldoende deelnemers moeten we wel op 5 miljoen bomen kunnen komen. Noord Holland neemt minimaal 150.000 bomen af en met andere provincies samen meer dan 2 miljoen. Nu moeten we ze nog gaan oogsten met zijn allen.

Het is leuk en voldoening scheppend om er samen iets moois van te maken. Voor meer informatie en om een keer te komen kijken, te helpen of met een vraag: info@stichtingmeergroen.nl.

advertentie
advertentie