Afbeelding
wijnand burger

Wonen zonder aardgas

Overig

Zandvoort Om de inwoners van Zandvoort te informeren over wonen zonder aardgas is een meedenkgroep gestart. De eerste digitale bijeenkomst is op woensdag 17 februari. In de groep worden inwoners uitgenodigd mee te denken, feedback en (nieuwe) inzichten te geven over de overgang van aardgas naar andere vormen van energie. De groep wil weten welke obstakels en welke zorgen er leven onder de bewoners.

De avond wordt verzorgd door het bureau ‘Over Morgen’. Een bureau dat thuis is in het verduurzamen van woonwijken. Omdat volgens het klimaatakkoord in 2030 al 49 procent minder CO2 mag worden uitgestoten, is de doelstelling om in 2030 al 1,5 miljoen woningen aardgasvrij te maken. In 2050 zullen alle woningen in Nederland klimaatneutraal moeten zijn. Om te komen tot aardgasvrij wonen zijn er vier mogelijkheden.

1. Woningen kunnen geheel elektrisch verwarmd worden. De woning is aangesloten op een warmtepomp en is vergaand geïsoleerd.

2. Woningen zijn aangesloten op het warmtenet. Ze maken voor hun verwarming gebruik van geothermie, restwarmte en biomassa, zoals in het Park Duinwijk.

3. Woningen worden verwarmd door een hybride warmtepomp of cv-ketel en gebruiken groen gras of waterstof.

4. Woningen gebruiken restwarmte, warmte en koude opslag en aquathermie, zoals in het Louis Davids Carré.

Maar er is nog geen gouden recept voor een aardgasvrije woning. De keuze voor de wijze van verwarming kan afhangen van de technische mogelijkheden, het bouwjaar, het woningtype en de persoonlijke voorkeur van de woningbezitter. Ook speelt het aanbod van duurzame bronnen in de omgeving een rol.

De meedenkgroep wil graag de doelstelling halen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ze maken zich wel zorgen over de betaalbaarheid van deze omschakeling. Subsidies van de gemeente zouden daar bij moeten helpen. Ook vinden ze dat de overstap gemakkelijk moet zijn door een voorstel, dat van de gemeente moet komen dat goed uitgewerkt en aantrekkelijk is. Verdere suggesties waren om woningen te koppelen aan de al bestaande warmtenetten en het stichten van een eigen coöperatief warmtenet samen met de buurt- of de wijkbewoners.

Er komen nog meer sessies van de meedenkgroep. Volgende keer zal dieper ingegaan worden op de financiële en technische kansen van het wonen in Zandvoort zonder aardgas.

Wijnand Burger

advertentie
advertentie