De krans boven het Indië monument op de begraafplaats.
De krans boven het Indië monument op de begraafplaats. Joop Touw / BDU
15 augustus

Herdenking capitulatie Japan (einde Tweede Wereldoorlog)

OverigHEEMSTEDE Op maandag 15 augustus herdenkt gemeente Heemstede de capitulatie van Japan. In 1945 kwam met de capitulatie van Japan definitief een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Daarmee stopte ook de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië. Namens het college is wethouder Eveline Stam bij de herdenking aanwezig.

Het officiële programma vindt plaats bij het Indië Monument op de Algemene begraafplaats op de Herfstlaan. Daarna volgt een informeel samenzijn in de Oude Kerk (Pauwehof). Op de begraafplaats is om 12.30 uur de ontvangst, vervolgens wandelt het gezelschap naar het  Indië monument waar net na 13.00 uur de herdenkingsceremonie plaatsvindt. De dienst bestaat uit een welkomstwoord  van Ab van Leeuwen (voorzitter Veteranen Adviescommissie Heemstede. Dan worden de namen van de 16 Heemsteedse militairen die in voormalig Nederlands-Indië zijn gesneuveld voorgelezen  door Nico Baan. Het blazen van de taptoe wordt gevolgd door 2 minuten stilte en het spelen en zingen van het Wilhelmus. De dienst eindigt na de bloemlegging door vertegenwoordigers van de veteranen, gemeente Heemstede en de Indische gemeenschap uit Heemstede.

PAUWEHOF Het gezelschap maakt dan een korte wandeling naar de Oude Kerk (Pauwehof, Wilhelminaplein/Achterweg 17a) waar om 14.00 uur mevrouw Thea Meulders, die als kind in een interneringskamp heeft gezeten, een toespraak houdt. Er is muziek van Doña & de Gado’s en om 15.30 wordt het Indisch buffet geopend. Om 18.00 uur is de afsluiting.

AANMELDEN Iedereen is welkom om aanwezig te zijn. Voor het buffet geldt een bijdrage van 10 euro en daarvoor is aanmelden nodig via aanmelding@15augustus1945-heemstede.nl..

advertentie
advertentie