Afbeelding
Dutchphoto

Provinciale Staten neemt vergunning Circuit Zandvoort onder de loep

10 maart 2020 om 16:56 Politiek

HAARLEM Het bestuur van de provincie Noord-Holland heeft voor de werkzaamheden aan het Zandvoortse circuit een vergunning afgegeven. Maar werd deze vergunning terecht afgegeven? Over deze vraag boog Provinciale Staten zich gisteren. 

De vergunning moest aangevraagd worden voor een ontheffing van de Wet Natuurbescherming (het beschermen van soorten). Volgens het bestuur was er sprake van "dwingende reden van groot openbaar belang". Maar de onafhankelijke Hoor- en Adviescommissie (HAC), een orgaan dat bezwaren toetst, heeft op 28 november 2019 geconcludeerd dat hier geen sprake van is. Gedeputeerde staten heeft deze conclusie echter naast zich neergelegd en de vergunning voor de werkzaamheden voor de F1 gewoon verleend.

Verschillende politieke partijen hebben deze zaak op de agenda gezet van de vergadering van de Provinciale Staten op maandag 9 maart. Ze zijn het er niet mee eens dat de conclusie genegeerd wordt. Ze vinden dat de term 'dwingende reden van groot openbaar belang' alleen gebruikt mag worden in ernstige gevallen (zoals problemen met de drinkwatervoorziening) en niet bij een privaat evenement als de Grand Prix. Ze zijn bang dat door dit argument te gebruiken het provinciebestuur zich op een glijdende schaal gaat begeven.

Gedeputeerde Esther Rommel (VVD) zei in haar antwoord, dat het vraagstuk geen politieke maar vooral een juridische zaak is. De natuurorganisaties Duinbehoud en Rust bij de Kust zullen nu staan te trappelen om de zaak voor de rechter te brengen. Vooral ook omdat de provincie meestal de adviezen van de Hoor- en Adviescommissie opvolgt en als ze dat niet doen, een eventueel bezwaar hiertegen door de rechter veelal wordt toegewezen.   

De ontheffing heeft betrekking op de werkzaamheden van het Circuitpark Zandvoort (CPZ) waardoor het leefgebied van de zandhagedis en de rugstreeppad wordt beschadigd en vernield. CPZ voert aan dat door het bouwen van extra tribunes het duingebied niet onnodig wordt vertrapt. Het maken van extra toe- en uitgangen is nodig voor de veiligheid van de bezoekers. Ook wordt een deel van het duingebied afgesloten voor bezoekers als vrijplaats voor de aanwezige diersoorten. Verder heeft CPZ toegezegd rekening te houden met het voorplantingsseizoen van de zandhagedis en de rugstreeppad door de grondwerkzaamheden buiten dat seizoen plaats te laten vinden. Ook wordt er rekening gehouden met het broedseizoen van vogelsoorten.

Een motie van de PvdD om het advies van de HAC over te nemen werd verworpen. Een motie van GroenLinks om alleen ontheffingen en vergunningen te verlenen als die ruimschoots in overeenstemming zijn met de heersende jurisprudentie, werd aangehouden.

Wijnand Burger

advertentie
advertentie