Afbeelding
Hans Blomvliet

Provincie stelt 7 ton beschikbaar voor onderhoud historische windmolens

Politiek

NOORD-HOLLAND De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het onderhoud van historische windmolens met een rijksmonumentenstatus. In totaal is ruim 700.000 euro beschikbaar voor de 133 historische molens. 

Gedeputeerde Cultuur Zita Pels: “De windmolens zijn van grote waarde voor Noord-Holland. Ze zijn beeldbepalend voor het karakteristieke landschap van de provincie en trekken jaarlijks duizenden toeristen. Om de windmolens te kunnen behouden voor volgende generaties is goed onderhoud essentieel. Met de subsidie kunnen eigenaren een belangrijk deel van die onderhoudskosten financieren”.

De provincie Noord-Holland steunt de Noord-Hollandse Molenfederatie, de organisatie die moleneigenaren, molenbeheerders, molenaars en iedereen die op enigerlei wijze bij het molenbehoud betrokken is ondersteunt. Deze inzet draagt bij aan het behoud van de molens. Ook zet de provincie zich in om de molen in de schijnwerpers te zetten. Dat gebeurt dit jaar onder andere met het project Ode aan het landschap. 

Er is een bedrag beschikbaar van 705.000 euro voor de jaren 2021, 2022 en 2023. De subsidie is maximaal 5.300 euro per molen voor drie jaar. Eigenaren kunnen alleen een aanvraag indienen tussen 15 juli en 10 september. Zij moeten wel aantonen dat er daadwerkelijk onderhoud nodig is.

Vanaf begin juli is meer informatie te vinden op: https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies

advertentie
advertentie
advertentie

Laatste nieuws

advertentie
Logo

Zakelijk nieuws landelijk

advertentie