Raadhuis.
Raadhuis. heemstede.nl

Nieuw college eind mei verwacht

Politiek

HEEMSTEDE De coalitiebesprekingen van VVD, D66, PvdA en CDA zijn, onder leiding van Marianne Heeremans, voormalig burgemeester van Heemstede, in volle gang. Het doel is om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen met veel ruimte voor inbreng van de gehele raad, de inwoners en overige stakeholders.         

John Wulfers, Fractievoorzitter, VVD Heemstede meldt: “De sfeer is heel erg goed en dat schept vertrouwen voor de komende vier jaar. Alle belangrijke onderwerpen zijn aan de orde gekomen en op dit moment worden de voorstellen/wensen doorberekend door de ambtenaren om te kijken wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Er is ook al gestart met het schrijven door de vier partijen van een college/coalitie akkoord op hoofdlijnen. De verwachting is dat eind mei het nieuwe college geïnstalleerd kan worden.”

advertentie