Afbeelding
Edgar van der Grift

Provincie en gemeente Bloemendaal verbeteren samen verkeersveiligheid op Zeeweg

Verkeer en vervoer

BLOEMENDAAL Op de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee vinden relatief veel ongevallen plaats. De provincie en de gemeente Bloemendaal werken daarom nu samen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Eerst worden de plekken aangepakt waar auto’s en fietsers elkaar kruisen: de weg naar Parnassia en de ingang van camping de Lakens. Daarnaast worden campagnes voor bewust verkeersveilig gedrag gevoerd. Voor de langere termijn kijken de provincie en gemeente ook naar de ideeën die in een prijsvraag door bewoners zijn aangedragen. 

In de eerste helft van 2023 pakt de provincie de aansluiting met de Parnassiaweg en de uitrit van camping De Lakens aan. Hier worden extra verkeersborden geplaatst, duidelijkere markeringen gemaakt en verkeersdrempels aangelegd. Vanaf camping De Lakens tot aan de boulevard Barnaart wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/u. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers. 

In 2028 staat groot onderhoud aan de Zeeweg gepland. Dat is het moment om, indien nodig, ingrijpender maatregelen te nemen. Ter voorbereiding op het groot onderhoud start de provincie in 2023 een trajectstudie naar de Zeeweg. Ook verschillende ideeën die bij de prijsvraag van 2021 zijn aangedragen, worden in de trajectstudie onderzocht. 

De Zeeweg doorkruist het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een gebied waar veel damherten leven. Om aanrijdingen met herten te voorkomen is er een ecoduct gebouwd en wordt het aantal herten beperkt. Verder bespreken provincie en gemeente de staat van de omheining met de beheerders van het Nationaal Park.

advertentie
advertentie