Afbeelding
Eigen Foto

Heemstede en Bloemendaal in top 3 meest gewaardeerde gemeentes

Wonen

HAARLEM/REGIO Inwoners van de buurt Elrijk West in Amstelveen zijn het meest tevreden over de leefbaarheid van hun buurt, ze beoordelen de buurt met een rapportcijfer van 8,52. De gemeente Bergen is met een rapportcijfer van 8,48 verkozen tot beste gemeente van Noord-Holland en tevens heel Nederland. Dit blijkt uit het jaarlijkse buurtonderzoek van Nextdoor. De Haarlemse Planetenbuurt belandde met een rapportcijfer van 8,21 op de derde plaats bij de meest gewaardeerde buurten. Bloemendaal en Heemstede eindigden bij de gemeentes respectievelijk op de tweede en derde plaats. 

Nextdoor, een netwerk voor buren, voerde het onderzoek uit in samenwerking met wetenschappers van de Vrije Universiteit van Amsterdam onder ruim 32.000 actieve Nextdoor-gebruikers. Landelijk gezien werd de Vogelwijk in Den Haag met een rapportcijfer van 8,91 verkozen tot beste buurt van Nederland.

Het onderzoek richtte zich op zes belangrijke thema’s: het contact met buren, het helpen van buren, de sociale cohesie in de buurt, de voorzieningen in de buurt, de ervaren veiligheid in de buurt en gevoelens van eenzaamheid en sociaal vertrouwen. De resultaten laten zien welke sociale aspecten ervoor zorgen dat sommige buurten in Nederland beter gewaardeerd worden dan andere buurten.

Welke aspecten vinden mensen het meest belangrijk bij het beoordelen van de eigen buurt? Een rustige woonomgeving (58,1 procent), een prettige omgang tussen buurtgenoten (53,8 procent), en een gunstige locatie en goede bereikbaarheid (53,3 procent) werden het vaakst benoemd. “Het belang dat wordt gehecht aan elk van deze aspecten is sterk afhankelijk van iemands woonplaats. Inwoners van de grote steden vinden een goede bereikbaarheid en groot aanbod van voorzieningen meer van belang, oftewel reuring. Voor inwoners van het platteland is er een grotere behoefte aan een rustige, veilige en schone omgeving, oftewel rust. Wel zien we dat beide groepen veel waarde hechten aan prettig buurtcontact”, aldus dr. Muis van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Gevoelens van veiligheid in de buurt is, na de kwaliteit van het contact met buurtgenoten, de op één na beste voorspeller van de ervaren kwaliteit van een buurt. Slechts 3 procent van de inwoners van gemeente Bergen geeft aan zich overdag soms of vaak onveilig te voelen in de buurt en in de avond geldt dit voor 8 procent. In vergelijking met de rest van Nederland scoort Bergen goed, want daar voelt 12 procent zich vaak of soms overdag onveilig en in de avonden ligt dit aandeel met 24 procent iets hoger. Rondhangende jongeren, ongure types en criminaliteit (74 procent) en weinig aanwezigheid van politie en handhaving (52,5 procent) zijn de twee meest voorkomende redenen voor Nederlanders voor een onveilig gevoel in de buurt.

In hoeverre is er volgens buurtgenoten het afgelopen jaar sprake geweest van vooruitgang of achteruitgang van de buurt? Een kwart van de Nederlanders is van mening dat de buurt achteruit is gegaan, en het aantal dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan ligt iets lager (17,7 procent). Meer dan de helft vindt dat hun buurt hetzelfde is gebleven (52,8 procent).

Buurtbewoners die aangeven dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, kregen de vervolgvraag voorgelegd waarom dit volgens hen het geval is. De twee vaakst genoemde redenen van een vooruitgang van de buurt zijn de verbetering van de gebouwde omgeving zoals een renovatie (54,9 procent) en de verbetering van de natuurlijke omgeving, zoals parken en recreatiemogelijkheden (32,9 procent). Buurtbewoners die aangeven dat hun buurt is achteruitgegaan, noemen overlast door omwonenden relatief vaak als oorzaak (57,3 procent). Deze reden van achteruitgang komt op de tweede plaats, na het probleem van meer rommel en afval op straat (61,3 procent).

advertentie
advertentie