Revalidatiecentrum Zuiderhout
Revalidatiecentrum Zuiderhout Zorgbalans

Centraal aanmeldpunt CAZHEM ontvangt 1000e verwijzing voor acute zorg

Lokaal Deel je nieuws

Via CAZHEM, het Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer, is deze week de 1000e cliënt van 2022 doorverwezen. CAZHEM is er voor huisartsenposten en ziekenhuizen in Zuid-Kennemerland die een patiënt hebben die met spoed een plek in een revalidatiekliniek of woonzorgcentrum of met spoed thuis zorg nodig heeft. Hiermee heeft het aanmeldpunt een groot verschil kunnen maken: via CAZHEM kwamen deze cliënten snel daar terecht waar zij gezien hun aandoening de juiste zorg en ondersteuning kunnen ontvangen en niet onnodig in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Dit zorgt voor een grote vermindering van de druk op de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Daarnaast hoeven artsen niet te bellen naar verschillende organisaties: CAZHEM is hét loket voor Zuid-Kennemerland.

CAZHEM is een samenwerkingsverband van drie zorgorganisaties in de regio Zuid-Kennemerland: Kennemerhart, Sint Jacob en Zorgbalans. CAZHEM is in 2017 opgericht om de doorstroom vanuit de huisartsenpost en spoedeisende hulp te verbeteren voor kwetsbare ouderen die door een onverwachte situatie snel tijdelijk verblijf in een revalidatiekliniek of woonzorgcentrum nodig hebben of met spoed zorg thuis. Het biedt artsen inzicht en toegang tot de beschikbare spoedcapaciteit in de aangesloten woonzorgcentra of revalidatieklinieken of de mogelijkheid om met spoed zorg thuis in te zetten. Zo kunnen zij hun patiënten ook buiten kantoortijden snel verwijzen en is opname in het ziekenhuis niet nodig.

Eén telefoontje 

Met één telefoontje kan direct de plek worden bepaald die het beste bij de cliënt past. CAZHEM biedt artsen een website waarop de arts via triage-vragen kan nagaan of een spoedverblijf of spoedzorg thuis nodig is. Als dat het geval is, belt de arts met het nummer van CAZHEM. Een verpleegkundige heeft een overzicht van de beschikbare spoedcapaciteit bij één van de drie ouderenzorgorganisaties en bepaalt samen met de arts welke plaats het beste past bij de cliënt. Goede zorg en het bieden van een veilige omgeving zijn altijd het uitgangspunt. Binnen kantooruren kunnen de huisartsen ook een aanvraag indienen via Zorgdomein.  

Het aantal aanmeldingen is gestegen van 176 in 2018 naar nu dus 1000 in 2022. Van deze 1000 aanmeldingen kan ongeveer 88% de juiste zorg ontvangen in één van de drie ouderenzorgorganisaties of met spoed zorg thuis ontvangen. Hierdoor hebben in 2022 gemiddeld 2 tot 3 ouderen per dag in acute situaties bemiddeling ontvangen naar de juiste zorg en is een onnodige ziekenhuisopname voorkomen.

‘Als een patiënt met spoed een revalidatie- of verpleeghuisplek nodig heeft, dan wil je dat snel kunnen regelen, ook ’s avonds of in het weekend’, aldus een van de artsen die regelmatig gebruik maakt van het meldpunt. ‘Voorheen was dat vaak een zoektocht langs diverse instanties, nu heb ik het met één telefoontje geregeld.’

advertentie
advertentie