Afbeelding
IVN/NPZK Middenduin!

IVN Laatste werkdag Amerikaanse Vogelkers op Middenduin!

Overig Deel je nieuws

Het IVN organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer vrijdag 18 november de laatste werkdag  ‘Amerikaanse vogelkers’ van het seizoen. Nog even en ook de bladeren van de vogelkers zijn definitief gevallen. Nog mooi de laatste keer om de Vogelkers stevig aan te pakken. Komt allen! Een klus waarbij echt vele handen welkom zijn. Deze vogelkers vormt door zijn snelle groei een bedreiging voor de overige (duin)flora. De deelnemers gaan op deze werkdag Amerikaanse vogelkers afzagen/uitsteken/uitrekken. 

Zoals velen wel weten woekert deze struik behoorlijk in de duinen. Door het weghalen ontstaat weer een mooi duingebied; goed voor de duinviooltjes en duinhagedissen. Middenduin is een prachtig duingebied en kenmerkt zich door de afwisseling tussen natte duinvalleien en bebost en open duin. Middenduin dankt zijn naam aan het gehuchtje Middenduin, dat van 1722 tot 1807 aan het eind van de Zanderijvaart heeft gelegen, daar waar nu nog de duinboerderij aan de Zeeweg ligt.

Natuurliefhebbers die het leuk vinden om in de natuur te werken en willen bijdragen aan natuurbehoud kunnen gewoon komen. Ervaring is niet vereist. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem eigen koffie/thee/lunch mee. IVN zorgt voor gereedschap, begeleiding, extra koffie, werkhandschoenen en een lekkere vlaai voor bij de koffie. Verzamelen is om 9.30 uur op de parkeerplaats van Kraantje Lek, Duinlustweg 22, Overveen. De werkdag duurt tot 14.30 uur. Informatie en aanmelden bij Marc van Schie, 06-22575748 of kijk op ww.ivn.nl/zk 

advertentie
advertentie