Volgens Janssen zorgt de grote hoeveelheid stikstof in de lucht in de vorm van nitraatoxiden en ammoniak voor een bemesting van het van nature voedselarme duingebied. “Daar heeft met name de kruidenrijke plantengroei veel last van. Planten als ereprijs, walstro, ogentroost en vleugeltjesbloem worden overwoekerd door snelgroeiende plantensoorten als duinriet en braam”. En dus moet er gezocht wor...