VERENIGDE NATIES Wereld Bijendag is een internationale dag om de rol en noodzaak van bijen en andere bestuivers voor het ecosysteem te vieren. ‘World Bee Day’ is op initiatief van Slovenië door de Verenigde Naties ingesteld. In Nederland wordt Wereld Bijendag georganiseerd door de Bijenstichting en de Stichting Bijenvrienden. Pim Lemmers van de Bijenvrienden en Jaap Molenaar va...