AFVALBELEID Al geruime tijd vergaderen de commissies en de raad van Heemstede via een videoverbindingen. Tijdens de vergadering van de commissie ruimte namen de meeste leden deel vanuit huis. Direct na aanvang van de vergadering kwam Peter Keyser (HBB) met een ordevoorstel, mede namens GroenLinks en PvdA, om het agendapunt met het collegevoorstel over invoering Duurzaam Afvalbe...