De gemeente Heemstede kan in regionaal verband slechts in beperkte mate een bijdrage leveren aan het gebruik van schone energiebronnen. Ruimte voor windmolens en grootschalige parken met zonnepanelen is er niet. De gemeente zal het daardoor vooral moeten hebben van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en bedrijfspanden. Dit mede gezien het feit dat alternatieve schone warmtebronnen zoals...