De motie van VVD en CDA werd als eerste behandeld. In deze motie werd het college opgeroepen om in het plan over Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030 de kwaliteit boven de kwantiteit te stellen. Oscar Boeder (CDA) noemde het zo, dat het beleid niet alleen om kilo’s moest gaan. De kwaliteit van de afvalscheiding moest voorop staan. Alle partijen konden zich in dit uitgangspunt vinden. De oproep om de ...