VRAGEN Ook over de Verantwoording 2020 MRA waren nog de nodige vragen van commissieleden. Klaas Kremer (HBB) stelde meteen al dat zijn partij erg kritisch en sceptisch is over dit samenwerkingsverband. Over sommige onderwerpen vroeg hij zich af of dat wel een taak was van de MRA. Zo noemde hij de luier problematiek die volgens hem een landelijk probleem is en niet iets voor de ...