Het aantal mensen dat zichzelf ziet als atheïst of agnost is de afgelopen veertig jaar duidelijk toegenomen, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Inmiddels geeft meer dan de helft van de Nederlandse bevolking aan niet-gelovig te zijn. Zij ontkennen het bestaan van een of meerdere goden (atheïst) of geloven niet omdat ze niet kunnen weten of er een god of hogere macht...