BIZ De Jong las een poosje geleden dat ze voor het winkelgebied bezig waren met de oprichting van een BIZ (Bedrijven Investering Zone). Dit trok meteen zijn aandacht en toen de BIZ een feit was en hij vernam dat er een vacature was voor centrummanager besloot hij te solliciteren. De Jong werd uitgenodigd voor een gesprek en na twee selectierondes viel de keuze op hem. Hilde Sla...