DRIE FASES In het begin van de discussie bleek, dat sommige commissieleden moeite hadden om onderscheid te maken tussen de maatregelen in de drie verschillende fases van de aanpak. Op basis van het collegevoorstel kreeg Thera van der Heijden (GroenLinks) de indruk dat de maatregelen die op korte termijn spelen, tussen wal en schip zouden vallen. Vooral omdat in het voorste...