ZEEAREND De grootste roofvogel van de Lage Landen broedt sinds 2006 in ons land en is sindsdien met een spectaculaire opmars bezig. In 2020 waren er al twintig broedparen; in totaal kropen er in Nederland al meer dan honderd jonge zeearenden uit het ei. Hoe kan dat in vredesnaam, in een land waarin de biodiversiteit zo schrijnend onder druk staat? En waarom vinden wij die ...