SAMENSTELLING De Rekenkamercommissie in Heemstede bestaat uit drie personen. Hierin hebben geen raadsleden of anderen bij het gemeentelijke bestuur betrokken personen, zitting. Twee van de nieuwe commissieleden zijn inwoners van de gemeente Heemstede, terwijl één lid inwoonster is van de gemeente Haarlemmermeer. De nieuwe voorzitter is Koos Appelman, in het dagelijkse leven is hij directeur van een jeugdzorg instelling. In totaal heeft hij 12 jaar ervaring in het werk van een Rekenkamer, in respectievelijk Alkmaar en in Bloemendaal. De nieuwe secretaris is de in de gemeente Haarlemmermeer wonende Petra Richters. Zij is werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Dat zij koos voor een functie in Heemstede heeft te maken met het feit dat zij voor een kleine Rekenkamer wilde werken. Het derde lid van de commissie is Frans Crul die sinds 2017 met pensioen is. Voorheen werkte hij bij de afdeling Public Affairs van de ING.

EVENWICHTIG Door de achtergrond van de drie leden is er sprake van een evenwichtige samenstelling, met ervaring op diverse terreinen. Dat is noodzakelijk om een gedegen onderzoek te doen. Toch wil de commissie hierbij ondersteuning van inwoners. Appelman: "Wat wij zoeken zijn mensen die affiniteit hebben met bepaalde onderwerpen. Zo zal ons eerste onderzoek gericht zijn op duurzaamheid. Het is niet de bedoeling om naar iemand met uitgebreide deskundigheid op dit gebied te zoeken. Onze onderzoeken zijn vooral gericht op het beleid en de uitvoering in praktijk. Ons uiteindelijke onderzoeksrapport gaat naar de gemeenteraad. Die bepaalt wat er met de aanbevelingen en opmerkingen verder gedaan wordt."

ONDERZOEK De commissie wil per jaar ten minste één groot onderzoek en één vervolgonderzoek doen. Dat laatste is een onderzoek naar de effecten van de aanbevelingen die door de gemeenteraad zijn overgenomen uit een vorig onderzoek. De te onderzoeken onderwerpen bepaalt de commissie zelf. Toch wil men graag dat ook inwoners met ideeën komen over mogelijk onderzoeksonderwerpen. Bij een onderzoek kan de commissie een beroep doen op een extern bureau ter ondersteuning. Hiervoor heeft zij een beperkt budget ter beschikking, dat neerkomt op één euro per inwoner van de gemeente. Hieruit moet ook de beperkte vergoeding voor de commissieleden worden betaald. Het uiteindelijke rapport met aanbevelingen wordt door de commissie zelf geschreven.

Henk van Ommeren