In de Kennemerduinen is er door de hoeveelheid stikstof in de grond een overmatige begroeiing van struiken en grassen. “De duinen kunnen daardoor nauwelijks meer stuiven en de oorspronkelijke soortenrijke vegetatie van vogels en insecten verdwijnen. Op overwoekerde plekken in de duinen is voor dieren steeds minder voedsel te vinden. Dus ook de dieren zijn hierdoor gedupeerd.”

Er zijn verschillende methodes om het duingebied weer te herstellen. “In de Kennemerduinen zijn verschillende gebieden afgegraven, zodat de duinen weer kunnen stuiven. Daardoor kunnen de oorspronkelijke soortenrijke vegetaties weer terug komen. Daarnaast zullen de grote vervuilers zoals Tata Steel aangepakt moeten worden.”

Langs de Kennemerduinen en de Amsterdamse Waterleidingduinen zitten geen hele grote intensieve veehouderijbedrijven die uitgekocht kunnen worden vanwege hun grote stikstofuitstoot. “Wel zitten er diverse veehouderijbedrijven en paardenstallen die flink wat stikstof uitstoten. Naast schapen lopen er steeds meer paarden te grazen. Bij de Amsterdamse Waterleidingduinen lopen op het grensgebied flink wat koeien in de weilanden. 

Langs die duinranden kunnen in de beheercontracten afspraken gemaakt worden maken om de stikstofuitstoot te verminderen. We kunnen de percelen omvormen tot bloemrijke graslanden. Dit vergroot het leefgebied van planten en dieren in de duinen en vergroot zodoende de biodiversiteit. Er is ook winst te behalen door het verlagen van de maximum snelheid op de randweg tot 60 kilometer per uur.”

Ook in Zandvoort is de Stichting Duinbehoud actief. “Aan de zeezijde kan meer ruimte worden gegeven aan de natuur door extra zand op te spuiten. Dat zorgt voor een betere bescherming van de kust. Ook badgasten vinden dit fijn. Wel heeft de gemeente Zandvoort bij sommige zaken gehandeld in strijd met het bestemmingsplan en de afgegeven natuurvergunningen. Daardoor heeft de stichting handhavingsverzoeken ingediend bij provincie en gemeente,” zegt Janssen.

Wijnand Burger

Wijnand Burger
Foto: Wijnand Burger
De duin-orchidee