De gemeente heeft echter een norm gesteld voor nieuw te bouwen woningbouwprojecten. De bebouwing moet bestaan uit 30 procent sociale huurwoningen, 40 procent betaalbare huur- of koopwoningen en 30 procent duurdere woningen. In eerste instantie voldeed het plan niet aan deze normen. Er waren zeventien appartementen bestemd voor zorgwoningen met een betaalbare huur, waardo...