De kinderen in het basisonderwijs zullen de helft van de tijd weer naar school gaan, bijvoorbeeld de ene dag de ene helft van de leerlingen en de andere dag de andere helft, zegt premier Rutte. Hoe dit precies vorm gegeven moet worden zal om maatwerk vragen. De uitwerking hiervan laat het kabinet aan de scholen zelf over.