De kinderen in het basisonderwijs zullen de helft van de tijd weer naar school gaan, bijvoorbeeld de ene dag de ene helft van de leerlingen en de andere dag de andere helft, zegt premier Rutte. Hoe dit precies vorm gegeven moet worden zal om maatwerk vragen. De uitwerking hiervan laat het kabinet aan de scholen zelf over.

ICARUS Marloes Speelman, directeur van basisschool Icarus in Heemstede, vertelt met welke voorbereidingen zij bij hun school bezig zijn. Alle kinderen gaan vijf dagen in de week halve dagen naar school, vertelt Speelman. Vijftien kinderen 's ochtends en 's middags de andere vijftien kinderen. De Icarus is een middelgrote basisschool van 250 leerlingen en heeft negen groepen. De leerlingen gaan steeds een dagdeel van de week naar school en op woensdag wat korter, zodat de leerkrachten tijd hebben om de lessen voor te bereiden. ,,Daar hebben we heel bewust voor gekozen want wij vinden dit heel goed voor de kinderen", aldus Speelman. Doordat de kinderen iedere dag even naar school gaan, in plaats van bijvoorbeeld twee hele dagen, komt er voor de kinderen weer ritme in de week. Ook de onderwijskwaliteit is hierdoor veel meer te waarborgen, want een leerkracht kan teruggrijpen op wat hij de vorige dag heeft uitgelegd. Ze vertelt dat de leerkrachten het heel fijn vinden om hun vak, al is het in aangepaste vorm, weer uit te oefenen. Aan de andere kant zijn er ook zorgen over leerkrachten die misschien een partner hebben in de risicogroep of die zelf wat ouder zijn. Ook is nagedacht over het halen en brengen van de kinderen die niet op eigen gelegenheid komen. De Icarus heeft een groot schoolplein met drie ingangen waarover de klassen verdeeld worden. Omdat de school op een duin ligt is het schoolplein alleen via een trap te bereiken. Als het afscheidsmoment van ouders en kinderen zich onder aan de trap zou concentreren op een smalle stoep waarnaast auto's rijden, creëer je een veel onveiligere situatie dan op het schoolplein, legt Speelman uit. Op het schoolplein wordt daarom een looproute aangebracht zodat ouders in dezelfde richting lopen. De jongste kinderen mogen door de ouders het schoolplein opgenomen worden, maar van de oudere kinderen dienen ze ruim op afstand van de school afscheid te nemen. ,,Daardoor verwachten we dat de stroom van ouders over het schoolplein goed te doen is en de ouders ook goed afstand van elkaar kunnen houden", aldus Speelman.

CRAYENESTERSCHOOL Ook de Crayenesterschool in Heemstede is druk bezig met de voorbereidingen voor de heropening van de school. De Crayenester is een grote school met ruim vierhonderd leerlingen en heeft 17 groepen.

Marlies van der Rijst, directeur van de school legt uit. ,,We zijn met een aantal grote klussen bezig. De eerste grote klus is het zodanig indelen van de kinderen dat alle kinderen uit één gezin op dezelfde dagen naar school kunnen. De tweede klus is de stroom bij aanvang en bij het sluiten van de school in goede banen leiden". Hierbij moet nagedacht worden welke ingangen er gebruikt worden en welke tijdssloten voor welke groepen gebruikt worden. Ook is Van der Rijst veel in overleg met de kleuterbouw over hoe om te gaan met de net 4-jarige kleuters die nog helemaal niet op school zijn geweest en waarvan de ouders niet mee de school in mogen. ,,Dat is best een dilemma", aldus Van der Rijst. Daarnaast wordt erover nagedacht hoe het thuisonderwijs vorm te geven terwijl de leerkrachten ook voor de klas staan. Dat zal op een andere manier moeten waardoor er meer instructie zal plaatsvinden op school, zegt Van der Rijst. ,,Maar je hebt op school ook tijd nodig om de kinderen een en ander te laten verwerken van de afgelopen weken. Dus we zullen ook sociaal emotioneel een stevig programma moeten neerzetten". Het zal behoorlijk spannend zijn hoe een en ander in de praktijk gaat werken. Van der Rijst heeft er echter wel vertrouwen in, zoals zij ook in het geven van thuisonderwijs elke keer weer andere dingen hebben geleerd, verbeteringen hebben doorgevoerd en goede tips van elkaar hebben overgenomen. ,,In de maand mei zullen we op deze manier open zijn. Ik denk dat we goed voorbereid zijn en dat elke leerkracht blij is dat hij of zij weer gewoon met leerlingen mag gaan werken, ondanks dat het nog niet helemaal 'gewoon' is. Maar het is best een grote verandering, ook voor de ouders die altijd even mee de school in mochten en nu niet eens het schoolplein mogen opkomen", aldus Van der Rijst.

Ellen Toledo

Ellen Toledo
Foto: Ellen Toledo
Ellen Toledo
Foto: Ellen Toledo
Ellen Toledo
Foto: Ellen Toledo
Ellen Toledo
Foto: Ellen Toledo
Ellen Toledo
Foto: Ellen Toledo
Ellen Toledo
Foto: Ellen Toledo
Ellen Toledo
Foto: Ellen Toledo