Zowel in de discussie in de commissie als in de raad bleek al snel dat de partijen tevreden waren over de manier waarop het college de motie uit 2018 in de nota 'Duurzaam Heemstede 2020-2024' was verwerkt. Ook vonden de raadspartijen dat de zienswijze van de commissievergadering van februari 2020 goed verwerkt was. Wel werd de nadruk door de meeste partijen gelegd op de be...