In december 2019 heeft de gemeenteraad het IHP voor de basisscholen vastgesteld. In dit plan is een huisvestingsopgave voor de periode 2019-2039 opgenomen. Op basis daarvan zijn de investeringen vastgelegd in de meerjarenbegroting. Tijdens de discussie kwam hierbij een plan van de orde van de basisschool De Evenaar voor een alternatieve financiering. Volgens het bestuur van deze school, zou...