Wethouder Ellen Verheij (VVD) is echter van mening dat de weg ook gebruik mag worden als toegang tot een parkeerterrein tijdens evenementen. Er mogen dan 550 voertuigen per dag geparkeerd worden op maximaal vijftig evenementendagen. Maar veel raadsleden zijn daar niet van op de hoogte.