De voornaamste bezwaren van de inwoners zijn dat de gemeente Haarlem geen “feeling” heeft met Zandvoort. Enkele reacties zijn: “Haarlem heeft geen idee wat er zich in Zandvoort afspeelt. Alles duurt langer en is ingewikkelder geworden. De betrokken ambtenaar had geen flauw idee van de situatie ter plaatse. Het telefonisch contact is belabberd, er is geen deskundigheid aanwezig en het duurt lang. Het kost ongelooflijk veel moeite om de juiste persoon in Haarlem aan de telefoon te krijgen.”

Slechts 20 procent van de inwoners ervaart de samenwerking positief. Maar dat kan ook 16 procent zijn, want in het rapport worden de percentages van inwoners en ondernemers nogal eens door elkaar gehaald. De inwoners die positief zijn, wijzen op meer deskundigheid van de ambtenaren, denken dat de samenwerking kostenbesparend is en merken in de dagelijkse praktijk verder weinig van de veranderingen.

Ondernemers zijn van mening dat de ambtenaren niet weten wat er in Zandvoort speelt en menen dat de ambtenaren nauwelijks betrokken zijn bij Zandvoort. “De contacten zijn verder weg en er wordt niet naar ons geluisterd,” geven ze als reactie. Slechts 16 procent (of 20 procent?) is positief en vindt dat er meer deskundigheid en bredere kennis aanwezig is en denken dat de fusie kosten bespaart. Maar uit een ander rapport over de tussenevaluatie van de ambtelijke samenwerking blijkt dat Zandvoort door zijn toeristeneconomie wezenlijk verschilt van Haarlem en er dat daardoor van schaalvoordelen en kostenbesparingen geen sprake is.

Slechts één op de tien inwoners en ondernemers ziet een verbetering als gevolg van de ambtelijke fusie. Het merendeel denkt echter dat het eigen karakter en de dienstverlening van Zandvoort minder is geworden.

Meer dan de helft van de inwoners en ondernemers is niet bekend met het feit dat er tegenwoordig in de gemeente gebiedsgericht gewerkt wordt. De inwoners die wel op de hoogte zijn, denken dat de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt groter en de afstand tussen gemeente en inwoners kleiner wordt. Ondernemers zijn minder uitgesproken over gebiedsgericht werken. Maar 17 procent van de ondernemers verwacht een minder goede dienstverlening als gevolg van het gebiedsgericht werken. Wel denkt ongeveer de helft dat de samenwerking met de gemeente en het ondernemersklimaat zal verbeteren.

Wijnand Burger