Oppositiepartijen D66 en Groen Links hadden voor de vergadering het stuk kritisch bekeken en het nodige commentaar opgesteld. Voor degenen die de discussie in de commissie probeerden te volgen was dit enigszins lastig omdat dit commentaar niet bij de stukken was gevoegd. Verwijzingen naar dit stuk waren dan ook niet duidelijk. Zowel Groen Links als D66 vroegen zich af, of het niet beter was om ...