De omgevingsvergunning heeft Berg aangevraagd voor het omzetten van de bedrijfsfunctie van zijn pand naar bedrijfswoning met behoud van de bedrijfsfunctie. De vergunning moest verleend worden omdat de wettelijk beslistermijn verlopen was. Het bedrijfspand van Berg zou hierdoor mogelijk in waarde stijgen. Dat kwam de gemeente vermoedelijk niet goed uit, omdat het ontwikkelen van de Curiedriehoek daardoor duurder wordt.

De gemeente geeft toe dat het de omwonenden actief heeft geïnformeerd over de verleende vergunning en hoe ze hier bezwaar tegen kunnen maken. Maar uit het onderzoek blijkt dat er geen persoonlijke belangen of oneigenlijke motieven een rol hebben gespeeld. Er is e-mailverkeer geweest tussen de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie en het college van B&W, maar ook hierin vond het onderzoeksbureau geen aanwijzingen die duiden op de onderlinge afstemming. Wel werden er in het e-mailverkeer afspraken gemaakt over de te volgen procedure.

Dennis Berg vindt dat onderzoeksbureau Bing een onjuiste conclusie trekt. “In het rapport wordt onomstotelijk vastgesteld (op pagina 23) dat woonstichting ‘De Key’ verzocht is om bezwaar te maken. De gemeente heeft de omwonenden via brieven, e-mails en telefonisch contact actief geïnformeerd en daarbij expliciet uitgelegd op welke punten zij de aanvraag in strijd achten met het bestemmingsplan.”

Berg stelt vast dat het onderzoek wel zorgvuldig is geweest. “Het onderzoek van Bing heeft aangetoond, dat mijn beweringen kloppen. Alleen in hun conclusie zitten de nodige hiaten. Het is spijtig dat de burgemeester het onderzoeksbureau niet ter verantwoording roept vanwege hun onjuiste conclusies. Het rapport heeft de gemeenschap tenslotte het nodige geld gekost,” zegt Berg.

Wijnand Burger