Volgens Boeder is een vuurwerkverbod in Heemstede een lastige zaak omdat mensen er niet openlijk over durven te praten. "Het jaar ervoor was er het idee om vrijwillig vuurwerkvrije straten te maken. Twee straten hebben een voorstel ingediend en bij een van die twee straten zijn de initiatiefnemers hiervan belaagd. De borden zijn toen weer weggehaald. Het is duidelijk een impopulaire maatregel voor mensen die heel erg voor zijn. Echter als je het over heel Noord-Holland bekijkt, dan is 62 procent van de mensen voor een vuurwerkverbod, dus waarom zou dat in Heemstede anders zijn? In Heemstede is er ook schade en zijn mensen bang om met de jaarwisseling de straat op te gaan. De overgrote zwijgende meerderheid van de mensen heeft nu last van de vrijheid van mensen die wel vuurwerk afsteken. Vuurwerk afsteken is een vrijheid, maar zij bepalen met die vrijheid wel de overlast die anderen erdoor ervaren. Dan houd het voor mij op, dat is voor mij de grens aan vrijheid".

Volgens Boeder laat de maatschappelijke discussie die burgemeester Nienhuis voorstelde, nog wel even op zich wachten. Het vuurwerkverbod is neergelegd bij het burgerpanel waar 1200 Heemstedenaren bij aangesloten zijn, maar de uitslag van dit onderzoek komt waarschijnlijk pas dit najaar. "Dat betekent dus dat er voor het komende jaar geen aanpassing komt, daar is het dan te kort dag voor. Het is zaak dat de bestuurders hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Want het is natuurlijk raar de ene burgemeester voor een vuurwerkvrije zone is en de andere burgemeester er alleen maar problemen in ziet".

Ondanks het feit dat een vuurwerkverbod in Heemstede een heikel punt us, denkt Boeder wel dat het er uiteindelijk gaat komen. "Het duurt misschien nog een of twee jaar, of misschien drie jaar, maar dan is ook Heemstede vuurwerkvrij. Ik vind dat we niet moeten wachten tot Den Haag bepaalt dat een verbod er moet komen, maar dat we de regels gewoon voor onze eigen plaats moeten bepalen. En ook dit jaar wil wil het CDA hier gerust het voortouw in nemen".