Bij het begin van de discussie kwam Antoine Rocourt (D66) met een ordevoorstel. Omdat er volgens hem nog onvoldoende duidelijkheid was over de vraag of het omgekeerde inzamelen zoals uitgeprobeerd in Merlenhoven wel de beste oplossing was. Bovendien waren er op een aantal vragen die waren geformuleerd in een nog niet ingediende motie van D66, onvoldoende beantwoord. Volgens hem was het daarom b...