Nu rook de oppositie zijn kans en diende een amendement in. OPZ besloot met de oppositie mee te stemmen. Berendsen was het daarover niet eens met zijn fractie. “Door het aangenomen amendement voelde Ellen Verheij (VVD) zich aangeschoten wild. Ze had geen vertrouwen meer van de raad, maar wilde ook niet weg. Een lijmpoging tussen OPZ, VVD en CDA liep op niets uit omdat het CDA wilde dat de PvdA aansloot. Het voorstel om een extern onderzoek naar de juridische uitvoerbaarheid van het amendement te laten uitvoeren vond geen genade in de ogen van Verheij.”

ZELF ONTSLAG Toen er na vier dagen van twijfelen bij Verheij nog geen duidelijkheid was over het vervolg, terwijl eerder haar eigen partij (VVD) het college al als demissionair gekenmerkt had, besloot Berendsen zelf zijn ontslag in te dienen. De daaropvolgende dag boden ook de overige twee wethouders Bluijs en Verheij hun ontslag aan. Tijdens de daaropvolgende informatieronden bleek dat D66 niet samen met OPZ in een coalitie te willen zitten. De fractievoorzitter van D66, Michiel Hermsen, gaf aan OPZ niet betrouwbaar en niet stabiel te vinden. “Op zich een vreemde uitspraak zeker als je naar het stemgedrag van D66 over de afgelopen twee jaar kijkt. De mogelijkheid die toen nog over bleef was een coalitie met VVD, D66, CDA en PvdA, waaraan op het laatste moment GBZ nog aan toegevoegd werd.”

Het is onbegrijpelijk dat er zulke politieke spelletjes gespeeld worden in Zandvoort.

De grootste politieke partij van Zandvoort verloor zo zijn wethouderszetel. “Het is onbegrijpelijk dat er zulke politieke spelletjes gespeeld worden in Zandvoort. D66 wilde kennelijk wraak nemen omdat ze bij een eerdere crisis hun wethouder verloren. Zo worden partijbelangen boven de belangen van ons dorp gesteld. Terwijl het nu juist de bedoeling van een breed-gedragen raadsprogramma was om eens van de partijbelangen en die onderlinge na-ijver af te komen.”

De coalitie onderhandelingen hebben lang geduurd. “Ze timmeren het goed dicht, zodat de kans op conflicten klein is. Het is daarbij vreemd dat D66, als indiener van het amendement waardoor het college gesneuveld is, nu gaat samenwerken met partijen die tegen het amendement waren. Ik ben nieuwsgierig hoe ze dit draaien uit gaan leggen.”

NIEUW AKKOORD VAAG Het nieuwe coalitieakkoord wordt door Berendsen vaag gevonden. “Er staan nauwelijks concrete zaken in. Alleen op financieel gebied is er duidelijkheid. Er komt niet meer geld voor ambtelijke inzet vanuit fusiepartner Haarlem. Hoe dat dan moet met de vanuit Haarlem min of meer al geëiste compensatie van minimaal 250.000 euro om de CAO aanpassingen te betalen is nog volstrekt onduidelijk. Ook is de kans heel groot, gezien de opdracht van de Haarlemse raad aan wethouder Jur Botter om stevig te gaan heronderhandelen, dat efficiëntie- bonus van 500.000 voor Zandvoort komt te vervallen. Deze efficiencyverbetering wordt namelijk niet gehaald. Verder staat in het coalitieakkoord weinig concreets. Er komt geen geld om de kadernota Parkeren af te ronden, zodat dankzij de nieuwe coalitiepartijen voor de inwoners van Zandvoort het parkeerprobleem niet opgelost wordt. Ook het plan om de wateroverlast in het centrum aan te pakken, waarvoor in de voorjaarsnota geld is gevraagd, is gesneuveld. Zoals uit het coalitieprogramma blijkt is Verheij, gezien het ontbreken van onderhandelingskwaliteiten, van het Circuit afgehaald.”

Ik heb mij met veel plezier met politiek bezig gehouden.

Berendsen zal het verder niet meer meemaken. “Ik heb mij met veel plezier met politiek bezig gehouden. Veel resultaat behaald met de bereikbaarheid van Zandvoort via het spoor waardoor de F1 mogelijk is geworden, het uitrollen van het duurzaam afval beheersplan en de start van het vervangen van straatverlichting door LED. De aansluiting van de Zeeweg op de Randweg staat weer nadrukkelijk op de regionale mobiliteitsagenda. Ook wordt de veldverlichting van SV Zandvoort vervangen door LED verlichting en zijn er serieuze stappen gezet om te komen tot een tennishal. Ik had graag de parkeerklus afgemaakt, maar dat zit er niet meer in. Ik heb op een fijne manier afscheid kunnen nemen van die stafafdelingen waarmee ik nauw heb samengewerkt. Daaruit is mij wel gebleken dat er veel respect is voor mijn directe en eerlijke manier van aanpak.”

Nu is het tijd voor andere dingen. “Ik hoef niet per se op het pluche te zitten. Ik ga lekker golfen met mijn vrienden, wat meer fietsen en aandacht besteden aan mijn familie. Dat is er allemaal de laatste jaren wat bij in geschoten. Daarnaast help ik nog steeds mensen via Plusplunt met hun belastingaangiften en ik ga mij aanmelden als vrijwilliger bij Humanitas om mensen te gaan helpen in de schuldhulpverlening. Tenslotte is dat mijn vakgebied. En wie weet zie je me weer terug op de belbus.”

Wijnand Burger