In de vergadering van de commissie middelen verzocht het college goedkeuring voor een totaalbedrag van 40.000 euro om een onderzoek uit te laten voeren, de gegevens te analyseren en de resultaten te bespreken met de bewoners. Vanuit de commissie waren er nogal wat opmerkingen. Zo zou de opzet veel te vaag zijn en waren de vragen over de kosten. Uitgangspunt van dit voorstel was dat de gemeente ...