In de fusieovereenkomst, die Haarlem met Zandvoort afgesproken heeft, staat echter dat Haarlem de taken van Zandvoort overneemt voor een vaste vergoeding en dat daarbij minimaal hetzelfde niveau van dienstverlening wordt geboden als gebruikelijk was in Zandvoort. Er staat bovendien dat de taken op dezelfde wijze, zoals deze in de gemeente Haarlem gebruikelijk is en op het hoogste kwaliteitsniveau, uitgevoerd moeten worden.

De gemeente Haarlem heeft aan de gemeente Zandvoort een extra bijdrage gevraagd om de service van ambtenaren te verbeteren. De gemeente Zandvoort weigert die te betalen, omdat dit niet is afgesproken in de fusieovereenkomst. Wethouder Botter van Haarlem dreigt nu de service aan de inwoners en ondernemers van Zandvoort te verslechteren. 

Raadslid Patrick Berg (OPZ) vindt het gewoon een vorm van chantage en contractbreuk. “Waarom worden de Zandvoortse raadsleden hier niet over geïnformeerd en moeten ze deze informatie uit de stukken van de gemeente Haarlem halen? Mag Haarlem wel een extra bijdrage vragen volgens de fusieovereenkomst?” vraagt hij zich af. “Mogen inwoners van Haarlem en Zandvoort, als betaling uitblijft, wel op verschillende kwaliteitsniveaus worden behandeld?” Ook wil hij weten op welke wijze wethouder Botter het Zandvoorts college heeft geïnformeerd over de verminderde dienstverlening en of dit volgens de fusieovereenkomst wel is toegestaan.

Wijnand Burger