ONDERHANDELINGSPOSITIE Het motief van de inwoner om openheid te geven, is gebaseerd op het feit dat volgens hem uit de inmiddels wel openbaar gemaakte delen van het dossier gemakkelijk geconcludeerd kan worden hoe de stand van zaken is. Volgens wethouder Annelies van der Have staan er echter nog zaken in die de onderhandelingspositie van de gemeente met de projectontwikkelaar i...