Volgens het CDA is daar nog weinig van terecht gekomen. Nadat de problemen vorig jaar aan de orde werden gesteld, organiseerde de gemeente gesprekken met grote groepen mensen. Uiteindelijk resulteerde dit in verdere gesprekken met een kleinere groep. Aan het begin van de zomer bleek dat veel omwonenden zich niet vertegenwoordigd voelden door deze kleinere groep.