Het RES NHZ is een meerjaren aanpak van het klimaatprobleem en een borging van dit akkoord in het omgevingsbeleid van de gemeenten. Het is een uitwerking van het Nationaal Klimaatakkoord, dat op haar beurt een resultaat is van de klimaat afspraken in Parijs in 2015. Hierin is afgesproken dat het klimaat maximaal nog 2 graden mag stijgen, waarbij gestreefd wordt naar 1½ graad. Hiervoor moet er e...