Kern van de discussie was het aantal woningen, het (behoud) van het groen en de ontsluiting van het gebied. Verder klaagden met name eigenaren van bedrijven over het feit dat zij bijna niet betrokken waren bij de planontwikkeling. Eén van de insprekers had recent een pand gekocht in dit gebied. Bij navraag bij de gemeente werd medegedeeld dat hier geen bijzondere ontwikkelingen waren. Toen zij ...