SAMENSTELLING De Rekenkamercommissie in Heemstede bestaat uit drie personen. Hierin hebben geen raadsleden of anderen bij het gemeentelijke bestuur betrokken personen, zitting. Twee van de nieuwe commissieleden zijn inwoners van de gemeente Heemstede, terwijl één lid inwoonster is van de gemeente Haarlemmermeer. De nieuwe voorzitter is Koos Appelman, in het dagelijkse leven is ...