Bij het aantreden van de nieuwe Rekenkamercommissie bestaande uit Koos Appelman (voorzitter), Petra Richters (secretaris) en Frans Crul, werd al duidelijk dat de commissie als eerste een onderzoek zou uitvoeren op de sturing van de duurzaamheidsdoelstellingen. De kernvraag daarbij was, in hoeverre de gemeente Heemstede in staat is de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. ...