OPVOLGONDERZOEK Het komende jaar wil de Rekenkamercommissie een opvolgonderzoek uitvoeren over participatie (Burger aan zet) naar aanleiding van een eerder rekenkameronderzoek. In het laatste deel van het jaar volgt een onderzoek naar Jeugdzorg, een zeer actueel onderwerp op dit moment. Ook wil de commissie nog een tweede opvolgonderzoek uitvoeren. Het onderwerp hiervan moet nog worden bepaald.