In de fusieovereenkomst, die Haarlem met Zandvoort afgesproken heeft, staat echter dat Haarlem de taken van Zandvoort overneemt voor een vaste vergoeding en dat daarbij minimaal hetzelfde niveau van dienstverlening wordt geboden als gebruikelijk was in Zandvoort. Er staat bovendien dat de taken op dezelfde wijze, zoals deze in de gemeente Haarlem gebruikelijk is en op het hoogste kwaliteitsnive...