MOTIE GROENE OASE De leden van de commissie vroegen zich af, of de belangen van de gemeente Heemstede wel voldoende zijn meegenomen in dit concept. Zo ontbrak volgens diverse leden een belangrijk element, de motie Groene Oase. Voor Heemstede een belangrijke zaak, terwijl alleen de fietsenstalling en de fietspaden wel zijn meegenomen. Burgemeester Astrid Nienhuis stelde dat de G...